Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μαθαίνουμε

Καταγράφουμε και να χαρτογραφούμε τα δημόσια γλυπτά στην Ελλάδα και στην Κύπρο, για να αναδείξουμε πτυχές του παρελθόντος.

Μοιραζόμαστε

Αποτελεί ένα κανάλι επικοινωνίας για τη γνωριμία με τα υπαίθρια γλυπτά και τη σημασία τους στο δημόσιο χώρο.

Συνεργαζόμαστε

Προσκαλούμε όσους/όσες ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στη γλυπτοθήκη μας για να την εμπλουτίσουμε.

Εκπαιδεύουμε

Προτείνουμε τρόπους αξιοποίησης των δημόσιων γλυπτών για μια ευχάριστη μαθησιακή ενασχόληση με αυτά.

Digital Glyptotheque

Συλλογική μνήμη και δημόσια γλυπτά: ένα πρόγραμμα χαρτογράφησης των δημόσιων γλυπτών και ανάδειξης της τοπικής συλλογικής μνήμης Τα δημόσια υπαίθρια γλυπτά (αγάλματα/προτομές/ηρώα κ.α.) αντικατοπτρίζουν πτυχές της συλλογικής μνήμης ενός τόπου και αποτελούν μέρος της πολιτισμικής του κληρονομιάς. Η δημιουργία τους

Εκθέματα

Νέα