Προτείνουμε τρόπους αξιοποίησης των δημόσιων γλυπτών για μια ευχάριστη μαθησιακή ενασχόληση με αυτά.