Προσκαλούμε όσους/όσες ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στη γλυπτοθήκη μας για να την εμπλουτίσουμε.