Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, η Ο.Μ.Ι προσπάθησε να χαρτογραφήσει τα δημόσια γλυπτά της πόλης των Ιωαννίνων και να τα συστήσει στο ευρύ κοινό μέσα από τη δυνατότητα μίας ακουστικής ξενάγησης, η οποία θα παρέχει πληροφορίες για κάθε δημόσιο γλυπτό ιστορικού ενδιαφέροντος, δημιουργώντας έτσι μία ακουστική γλυπτοθήκη. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν τα δημόσια γλυπτά της πόλης και χαράχτηκαν διαδρομές ξενάγησης σε σημεία της πόλης τα οποία παρουσιάζουν σημαντική συγκέντρωση δημοσίων γλυπτών.

Οι διαδρομές αυτές, που έχουν μορφή περιπάτου ελεύθερης επιλογής, σημειώνουν κάθε δημόσιο γλυπτό στο χώρο και παρέχουν για αυτό τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε ο περιπατητής να γνωρίσει τη σημασία του αλλά και την ιστορία που το συνοδεύει. Η σύσταση του κάθε γλυπτού γίνεται μέσα από μία ακουστική ξενάγηση, η οποία ενσωματώνει και κατευθυντήριες οδηγίες, για τη δημιουργία της οποίας χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα izi.travel.

Μέσω της πλατφόρμας, ο περιπατητής έχει τη δυνατότητα, μέσω μίας έξυπνη ηλεκτρονικής συσκευής (π.χ. τηλέφωνο), να κατεβάσει την εφαρμογή, να επιλέξει τη διαδρομή που θέλει, να καθοδηγηθεί σε αυτή και να ακούσει τις πληροφορίες για κάθε γλυπτό τη στιγμή που θέλει και όσες φορές το επιθυμεί. Παράλληλα, μπορεί και μέσα από τον υπολογιστή του να ακολουθήσει τις διαδρομές και να έχει μία εικονική ξενάγηση.

Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι διαδρομές αυτές να προσφέρονται όχι μόνο για ενήλικες αλλά και για παιδιά. Για το λόγο αυτό, σχεδιάστηκαν διαδρομές προσιτές στην σχολική ηλικία (για παιδιά δημοτικού) και προβλέφθηκαν στοιχεία αλληλεπίδρασης μέσω quiz και δραστηριοτήτων που προσφέρει η πλατφόρμα.

Παρακάτω, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις διαδρομές πατώντας στο σύνδεσμο της ξενάγησης που σας ενδιαφέρει.

Για την πρόσβασή σας στις ακουστικές ξεναγήσεις μέσω έξυπνων συσκευών, παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο με τις σχετικές οδηγίες. Καλή ξενάγηση!