Αποτελεί ένα κανάλι επικοινωνίας για τη γνωριμία με τα υπαίθρια γλυπτά και τη σημασία τους στο δημόσιο χώρο.