Η Ομάδα DigitalGlyptotheque

σχετικά - ομάδα

Στο πλαίσιο των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συστάθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 η Ομάδα Μαθητείας στην Ιστορία (Ο.Μ.Ι.) αποτελούμενη από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σκοπός της Ο.Μ.Ι. είναι η εμβάθυνση των συμμετεχόντων στην επιστήμη της Ιστορίας, η εξοικείωση με τις μεθόδους της και η παιδαγωγική αξιοποίηση των ιστορικών γνώσεων μέσω βιωματικών δράσεων.

Ασχολείται με θέματα τοπικού ιστορικού ενδιαφέροντος αλλά και γενικότερης εμβέλειας και στοχεύει στην παραγωγή και δημοσιοποίηση της δράσης της στην ευρύτερη τοπική και επιστημονική κοινότητα. Ανάμεσα στις δραστηριότητες της είναι οι επισκέψεις σε ιστορικού ενδιαφέροντος χώρους, η παραγωγή υλικού για παιδαγωγική χρήση, η επαφή με τοπικούς και εθνικούς φορείς για την ανάδειξη αθέατων πτυχών του παρελθόντος. Μέρος των δράσεων της έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά.

Η λειτουργία της Ο.Μ.Ι. εντάσσεται στην αποστολή του Εργαστηρίου Κοινωνικών Επιστημών και Εκπαίδευσης του Π.Τ.Δ.Ε. Το έργο της συμβάλλει στην εξωστρέφεια του τμήματος, στην παραγωγή επιστημονικού έργου και στην καλλιέργεια των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων των φοιτούντων στο Τμήμα. Την Ο.Μ.Ι. συντονίζει η κ. Χρύσα Ταμίσογλου, Ε.ΔΙ.Π., του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Γνωρίστε την ομάδα μας

[post_grid id=’559′]